Raspored Jahaonice - proljeće 2018

Svi jahači koji nisu raspoređeni u grupe trebaju se javiti i rezervisati svoj čas unaprijed.

I grupa: 12:00 – 12:30
  1. Tahir Rizvanbegović
  2. Mak Habibija
  3. Nur Mrđanović
II grupa: 12:30 – 13:00
  1. Tala Mominah
  2. Rija Branković
  3. Zehra Hruždić
  4. Asija Mujezin
III grupa: 12:30 – 13:00
  1. Dejna Godinjak
  2. Adnan Cerović
  3. Sajra Sefer