Drill Team

Drill Team je naziv za grupu jahača koji treniraju, jašu i nastupaju pokazujući razne jednostavne ili komplikovane koreografije na konjima uz atraktivnu muzičku podlogu. Ovo jahanje povećava koordinaciju, nivo dobrog raspoloženja, opažanja, jahačkih vještina, partnerstva sa konjem i drugim jahačima. Izrazito je interesantno svima koji nemaju sportskih pretenzija, a uživaju u dobrom jahanju i dobrim muzičkim ritmovima. Ovim treninzima se mogu priključiti jahači drugog nivoa škole jahanja ili iskusniji.