Planinarski izleti

"Naš put nije mekana trava već kameniti planinski put. Ali, on ide prema visinama...naprijed...prema suncu."

Planinarenje je jedan od najboljih načina za upoznavanje i istraživanje prirode. Kratke dnevne šetnje mogu nam pružiti prelijepe pejzaže uz malo truda, dok će vas duže planinarske ture nagraditi sa spektakularnim pogledom, manje ljudi i jedinstvenim pogledom na biljni i životinjski svijet bosanskohercegovačkih planina.

Planinarenje je odličan način da se uspori, zastane i iskuse planine i priroda, izolovana sela ispunjena starim tradicijama, gostoljubivosti i kulturom.

Početničke ture
  1. Pogled sa Trebevića na šeher - trajanje 4h. Bitno za vidjeti: Pogled na Sarajevo, crnogorična šuma, priroda
  2. Bukovik, zletište nadomak Sarajeva - trajanje 3h. Bitno za vidjeti: Čavljak i Kečina pečina
  3. Vodopad Skakavac - trajanje 3h. Bitno za vidjeti: Najviši vodopad u BiH (98m)
  4. Panoramska tura Umoljani - trajanje 3h. Bitno za vidjeti: Studeni potok, vodenice u Umoljanima, selo Gradina i okamenjena aždaha.
Napredne ture
  1. Alpinistički uspon na vrh Bjelašnice - Vrh Opservatorij preko stijena „Kotlovi”, trajanje 5h. Bitno za vidjeti: posjeta meteorološkoj stanici
  2. Šetnja do vrha Bjelašnice - Vrh Opservatorij preko kuće spasa - Štinji do, trajanje 3,5h. Bitno za vidjeti: kuća spasa, posjeta meteorološkoj stanici, zanimljiv biljni svijet
  3. Planinski amfiteatar Visočice - vrh Vito, trajanje 3,5h. Bitno za vidjeti: greben Visočice, izvor "Vukova voda"
  4. Stečci na Visočici - vrh Drstva, trajanje 3h. Bitno za vidjeti: stećci, pogled na kanjon rijeke Rakitnice